Privacy Control Center

Een goed functionerend privacy-beleid begint bij een gedegen documentatie en registratie. Het Privacy Control Center biedt structuur en houvast om de verplichtingen uit de AVG op het gebied van accountability een vanzelfsprekend onderdeel te maken van uw bedrijfsprocessen.

Gestructureerd en gebruiksvriendelijk

Om Privacy Control Center te gebruiken hoef je geen advocaat of ICT-er te zijn. De applicatie is opgedeeld in verschillende taakgerichte instrumenten, waarin u met klare taal wordt bijgestaan bij het verzamelen van de benodigde gegevens.

De volgende instrumenten zijn beschikbaar binnen de Online Privacy Compliance Toolkit:

  • Register verwerkingsactiviteiten: voor het vastleggen van de manieren waarop in uw organisatie persoonsgegevens worden verwerkt.
  • Data Protection Impact Assessment (DPIA): een krachtig instrument waarmee u stapsgewijs een DPIA kunt uitvoeren.
  • Verwerkersovereenkomsten: als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens van uw klanten, medewerkers of andere betrokkenen, wordt u geacht om afspraken te maken met uw leveranciers, wanneer die leverancier (een deel van) de verwerking voor zijn rekening neemt. Denk bijvoorbeeld aan uw websitebouwer of hosting leverancier. Deze tool helpt u met het bepalen op welke leveranciers dit van toepassing is; bovendien stelt u zelf eenvoudig - op maat gemaakte - verwerkersovereenkomsten op.
  • Privacy Awareness Questionnaire (PAQ): als ondernemer of bestuurder wordt u geacht om uw medewerkers bewust te maken van uw privacy-beleid. Met de PAQ-module kunt u uw medewerkers uitnodigen tot het invullen van een online vragenlijst, waarin hun privacy-bewustzijn wordt bevraagd. Deelname aan de vragenlijst wordt geregistreerd, zodat u via de rapportage-functie van de PAQ-module eenvoudig een periodieke uitdraai kunt maken van de resultaten. Deze rapportage kunt u gebruiken ter onderbouwing van uw inspanningen op het gebied van awareness.
  • Verzoekenregister: als verwerkingsverantwoordelijke moet u – uitzonderingen daargelaten - voldoen aan verzoeken van een betrokkene om inzage, correctie of verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens. Met het verzoekenregister worden deze verzoeken gestroomlijnd en gebundeld. Op uw website kunt u volstaan met een verwijzing naar het inzageformulier; ingestuurde verzoeken worden centraal opgeslagen en beheerd. Zo houdt u het overzicht en wordt voorkomen dat verzoeken tussen wal en schip belanden. Met de ingebouwde rapportagefunctie kunt u eenvoudig aantonen dat u heeft voldaan aan de vereisten van de AVG.

Voordelen van het Privacy Control Center

  • Online Tool: geen installatie nodig, u kunt direct aan de slag;
  • Ontzorging door stapsgewijze ondersteuning van privacy-gerelateerde processen;
  • Samenwerking: verleen toegang tot uw online omgeving aan afdelingshoofden, zoals de HR- of ICT-manager.
  • Inzicht: de veelzijdigheid aan instrumenten in de Toolkit verschaft een breed inzicht in de verwerking van persoonsgegevens binnen uw organisatie.
  • Gebruiksvriendelijk: u wordt met klare taal bijgestaan bij het verzamelen en invoeren van de benodigde gegevens.

Naar de website van het Privacy Control Center