Vier stappen naar een robuust privacy-beleid

 1. On-site interviews

  Tijdens één of meer on-site interviews met sleutelfiguren binnen uw organisatie, brengt onze compliance adviseur uw organisatie in kaart uit het perspectief van gegevensbescherming en privacy. Met de verkregen inzichten wordt de optimale koers richting compliance uitgestippeld. Onderdeel van deze fase is ook om te bepalen of het voor uw organisatie verplicht of gewenst is om een “functionaris gegevensbescherming” (ook wel Data Protection Officer of DPO genoemd) aan te stellen. Zo ja, dan bepaalt onze compliance adviseur samen met u op welke manier deze functie wordt ingevuld. Eventueel kan één van onze Interim DPO’s worden ingezet om zo de belasting van uw medewerkers te minimaliseren.

 2. Inventarisatie en opstellen van privacy-beleid

  Samen met u maakt onze compliance adviseur een inventarisatie van de processen in uw organisatie waarbij persoonsgegevens een rol spelen. Met de uitkomst van deze inventarisatie kunnen zogeheten “Privacy Impact Assessments” (PIA’s) worden opgesteld. De inventarisatie en uitgevoerde assessments vormen de basis voor uw privacy-beleid en voor de maatregelen die geïmplementeerd moeten worden om te voldoen aan de regelgeving. Het privacy-beleid wordt vastgelegd in een intern beleidsdocument dat beschrijft op welke manier in uw organisatie invulling wordt gegeven aan gegevensbescherming.

 3. Implementatie van maatregelen

  Nu het privacy-beleid van uw organisatie is gedocumenteerd en de privacy-risico’s zijn geïnventariseerd, kan gestart worden met het nemen van de voorgenomen maatregelen. De implementatie van deze maatregelen kunt u in eigen hand houden, maar u kunt zich ook laten bijstaan door ons multidisciplinaire team van compliance adviseurs, advocaten en ICT-professionals.

 4. Training en Awareness

  De bescherming van persoonsgegevens kent veel aspecten en daarom is het belangrijk dat ook uw medewerkers zich bewust zijn van de risico’s en van de maatregelen die zijn getroffen om te voldoen aan de regels. Wij kunnen u ondersteunen bij het trainen en informeren van medewerkers om zo een brede “awareness” te creëren voor het uitgestippelde privacy-beleid van uw organisatie.